ODK gymnastikforening

ODK har fået nyt medlemssystem og wordpress hjemmeside. Let og enkel administration af alle medlemmer, instruktører og tilmeldinger.

Oprettet den 21. november 2018

ODK Gymnastik forening hjemmeside

Opgaven

ODK gymnastik forening kontaktede os, da de ønskede en ny hjemmeside og et helt nyt medlemssystem i forbindelse med den nye dataforordningslov. Sammen fik vi udformet en kravspecifikation til hvilke funktioner og sider der var brug for, for at få en stor gymnastikforening til at fungere for såvel medlemmer som de frivillige kræfter.

Løsningen

Første fase var afdækning af behov og ønsker i forhold til medlems håndterring, online betaling, abonnementsordninger, tilmeldinger, ventelister og meget mere. I kravspecifikationen var alt beskrevet og prioriteret i forhold til væsentlighed.

Herefter lavede vi en analyse af eksisterende medlems-systemer,for at finde ud af om disse kunne dække ODK’s behov, og i så fald hvad prisen for dette var i forhold til at udvikle et Drupal medlemssystem fra bunden. Det blev vores anbefaling, at ODK skulle køre videre med det fleksible system ForeningLet.

Herefter udviklede vi en hjemmeside der først og fremmest skal skabe interesse for nye medlemmer, og lige så vigtigt give information til eksisterende medlemmer og instruktører. De forskellige hold, holdbeskrivelser og tilmeldinger, tages direkte fra ForeningLet systemet.

ODK valgte at benytte en tekstforfatter til at være med i forhold til opbygning af sitemap og tekster til alle sider. Det har været en fornøjelse i samarbejde med ODK, tekstforfatter og ForeningLet om at få udviklet et funktionelt system.

 

^
EMAIL TELEFON ADRESSE

Ny hjemmeside, webshop, app - skriv til os på:
info@hjemmesider.dk

Maja Wall: maja@hjemmesider.dk
Morten Andersen: morten@hjemmesider.dk

x

Projektledelse / support
Maja Wall: 2242 4444

Eller ring til Morten Andersen på 5194 8012

x

Hjemmesider.dk
Engmosevej 8
4500 Nykøbing Sjælland

Maja Wall - kontor:
Hannebjergvej 12
2960 Rungsted

x